LANDMEETKUNDIG STUDIEBUREAU

Onze diensten

Het opmeten van de bestaande toestand

Wenst U een opmeting van de bestaande toestand voor architecturale of andere doeleinden, dan bent U bij ons aan het juiste adres. Afhankelijk van de opdracht en het uiteindelijke doel worden verschillende elementen opgemeten zoals de topografie en de hoogte van het terrein, gebouwen, grachten, afsluitingen, beplanting … Van deze meting wordt een plan gemaakt in dwg- en/of pdf-formaat. Er wordt evenwel geen uitspraak gedaan over de juridische grenzen van het perceel, enkel over de op terrein waarneembare kenmerken van erfscheiding.

Opmaak plannen basisakte, al dan niet met prekadastratie

Ook voor de bepaling van de duizendsten, de opmaak van de plannen in het kader van mede-eigendom, en de noodzakelijke prekadastratie bent U bij ons aan het juiste adres.

Grensbepaling en afpaling, al dan niet met prekadastratie

Wenst U de perceelsgrenzen van Uw terrein exact te laten bepalen, dan kan U op ons beroep doen. Na opmeting, verrichten wij het nodige opzoekingswerk en kan een definitief opmetingsplan opgemaakt worden, al dan niet tegensprekelijk. Dit plan kan dan eveneens gebruikt worden voor eigendomsoverdracht.
Ook grensbepaling bij eventuele betwisting behoort tot ons vakgebied.